Tillbehör

RS 232 and USB interface är inkluderade som standard - Trådlöst, Bluetooth, USB Host etc är tillval.
Printer för arkivsäkra utskrifter.
Signallampa med tre lampor, gul / grön / röd.
Dragskydd - för säkrare vägresultat i miljöer med dragig omgivning.
Med Smartbox kan artikelnummer, produktnamn, referensvikter, taravikt etc. lagras i ett permanent minne och senare aktiveras vid behov.
Krok för vägning under vågskål.
Stat-Fan S är en själv-adjusterande jon fläkt med justerbart luftflöde som producerar positiva och negativa joner. Stat-fan S kommer att neutralisera den statiska elektriciteten i ett objekt som placeras i dess luftflöde.
Stat-Pen är en antistatisk anordning som neutraliserar statisk laddning med hjälp av positiva och negativa joner. När Stat-Pen aktiveras neutraliserar den alla statiska laddningar där staven riktas.