Tjänster

  • Service och översyn, kalibrering, justering och reparation av vågar av fabriksutbildad tekniker för Precisa, Sauter och Mettler

  • Fördelaktiga serviceavtal för kontinuerlig kontroll av vågar

  • Statisk och dynamisk vägning

  • Tillverkning av vibrationsfria vågfundamentSpecialitet

Seriekommunikation, mätvärdesinsamling


Länkar

www.precisa.ch
www.preciamolen.com
www.eurolabdanmark.dk
www.swedac.se
www.orevag.se