Kalibreringsvikter - Kern

Ackrediterad av DKD för kalibrering av vågar och vikter.
Äldsta europeiska tillverkare av vågar och vikter.
ISO 9000 - DKD lab. 11801
 OIML - R111 tabellen

Vikt
E1
E2
F1
F2
M1
M2
M3
Kern nr.:
307-
317-
327-
337-
347-
357-
367-
nom.massa
mg + -
mg + -
mg + -
mg + -
mg + -
mg + -
mg + -
50 kg
25
80
250
800
2500
8000
25000
20 kg
10
30
100
300
1000
3000
10000
10 kg
5
16
50
160
500
1600
5000
5 kg
2,5
8
25
80
250
800
2500
2 kg
1,0
3,0
10
30
100
300
1000
1 kg
0,5
1,6
5
16
50
160
500
500 g
0,25
0,8
2,5
8
25
80
250
200 g
0,10
0,30
1,0
3,0
10
30
100
100 g
0,05
0,16
0,5
1,6
5
16
50
50 g
0,03
0,10
0,30
1,0
3,0
10
30
20 g
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
8
25
10 g
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
6
20
5 g
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
5
16
2 g
0,012
0,04
0,12
0,4
1,2
4
12
1 g
0,010
0,03
0,10
0,3
1,0
3
10
500 mg
0,008
0,025
0,08
0,25
0,8
2,5
200 mg
0,006
0,020
0,06
0,20
0,6
2,0
100 mg
0,005
0,016
0,05
0,16
0,5
1,6
50 mg
0,004
0,012
0,040
0,12
0,40
20 mg
0,003
0,010
0,030
0,10
0,30
10 mg
0,003
0,008
0,025
0,08
0,25
5 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
2 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20
1 mg
0,003
0,006
0,020
0,06
0,20

Kalibrerings- och kontrollvikter för mikro-, semimikro-, analys-, precisions-, industrivågar och handel.

Stort urval av specialvikter och tillbehör.